Raziskave

Priznanja in nagrade

Priznanja za inovacije

 • LEGEN, Igor, BERGLEZ, Sandra, BEVC, Alenka, KLANČAR, Uroš, DIACI, Janez, KUŠČER, Lovro. Umetni želodec in umetno črevo za analizo in usmerjanje razvoja kompleksnih trdnih farmacevtskih oblik : zlato priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, september 2015.
 • LEGEN, Igor, BERGLEZ, Sandra, BEVC, Alenka, KLANČAR, Uroš, DIACI, Janez, KUŠČER, Lovro. Umetni želodec in umetno črevo za analizo in usmerjanje razvoja kompleksnih trdnih farmacevtskih oblik : zlato priznanje za inovacijo. Ljubljana: GZS Osrednjeslovenske regije, junij 2015.
 • DIACI, Janez, BUTALA, Peter, BRAČUN, Drago, KAPLER, Alojz, VENGUST, Ivan, JEZERŠEK, Matija, KLANJŠČEK, Mirko. Sistem za lasersko merjenje in izdelavo zahtevnih tridimenzionalnih oblik : srebrno priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, september 2008. [COBISS.SI-ID 11183899]
 • DIACI, Janez, BUTALA, Peter, BRAČUN, Drago, KAPLER, Alojz, VENGUST, Ivan, JEZERŠEK, Matija, KLANJŠČEK, Mirko. Sistem za lasersko merjenje in izdelavo zahtevnih tridimenzionalnih oblik : zlato priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, junij 2008. [COBISS.SI-ID 11183643]
 • JENKO, Marjan, GRUDEN, Tomaž. Razvoj aparata za kuhanje mehko kuhanih jajc : zlato priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 8418587]
 • JENKO, Marjan, GRUDEN, Tomaž. Razvoj aparata za kuhanje mehko kuhanih jajc : zlato priznanje za inovacijo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije: območna zbornica Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 8418331]
 • ROTAR, Franc, JENKO, Marjan, SMRKOLJ, Andrej. Zasnova in izvedba evolutivnega distribuiranega sistema za racionalizacijo logističnih procesov v ETI d.d. in hčerinskih družbah: zlato priznanje za inovacijo. Trbovlje: Gospodarska zbornica Slovenije: območna zbornica Zasavje, 2003. [COBISS.SI-ID 8418075]

Prešernove nagrade za študente

Mentor: prof.dr. Janez Diaci

 • VRANKAR, Miha. Sistem za hitro detekcijo mikotoksinov v koruznem zrnju = A system for rapid detection of mycotoxins in maize kernels : diploma thesis of university study. Ljubljana: [M. Vrankar], 2014. 26, 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13825819] Nagrada: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani
 • PRIBOŠEK, Jaka. Sistem za lokalizacijo in sledenje kirurških instrumentov pri minimalno invazivnih operacijah = Instrument localization and tracking system for minimally invasive surgery : raziskovalna naloga. Ljubljana: [J. Pribošek], 2012. VIII, 155 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12567323] Nagrada: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
 • KUŠČER, Lovro. Sistem za detekcijo ovir pri vožnji mobilnega robota na osnovi kamere z vgrajenim slikovnim procesorjem . Ljubljana: [L. Kuščer], 2008. 70 f., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 10784795] Nagrada: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
 • BIZJAK, Aleš. Opto-mehatronski sistem za rastrsko vodenje žarka pri laserskem označevanju: [Prešernova nagrada]. Ljubljana: A. Bizjak, 2006. 60 f., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 9842715] Nagrada: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani
 • PERHAVEC, Tadej. Sistem za zajemanje dinamskih parametrov pri vožnji z gorskim kolesom: [Prešernova nagrada]. Ljubljana: [T. Perhavec], 2005. 83 f., barvne ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8689179] Nagrada: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani
 • RAVBAR, Vasja, PELENGIĆ, Željko. Razvoj in uporaba opto-mehatronskega sistema za določitev reliefa majhnih predmetov : Prešernova nagrada. Ljubljana: [V. Ravbar: Ž. Pelengić], 2004. 142 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7744283] Nagrada: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani
 • GORKIČ, Aleš. Krmilnik za uporovno točkovno varjenje : Prešernova nagrada. Ljubljana: [A. Gorkič], 2002. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5560347] Nagrada: Prešernova nagrada Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani
 • KOGEJ, Žiga. Brezkontaktno merjenje ugreza elektrod pri uporovnem točkovnem varjenju = [Non-contact measurement of electrode displacement during resistance spot welding] : ... Prešernove nagrade študentom za leto 2000 ..., (Univerza v Ljubljani, Prešernove nagrade). Ljubljana: [Ž. Kogej], 2000. 98 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4213019] Nagrada: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani

Poveži se z nami